Roses'Fest, Associació en construcció

Associació Juvenil,

1. Activitats -> Lúdiques. Esportives, Juvenils, Festives

  • Activitats Lúdiques - Campaments, Colònies a preus econòmics i activitats per els Infants.
  • Activitats Esportives - Torneigs de Futbol, Volei, i altres esports per a totes les franges d'edat.
  • Activitats Juvenils - Lliure organització per als socis de l'associació amb l'empenta, vist-i-plau i l'experiència de la junta directiva.
  • Activitats Festives - Organitzar activitats de caire festiu per a totes les edats, diferents estils de música i diferents "Rols" per cada festa.
2. Les Nostres Finalitats són:
  • Activitats on el jovent pugui aportar les seves experiències, idees, i col·laborar a la creació i possada en escena de l'activitat.
  • Crear activitats dirigides al jovent de Roses
  • Dur a terme les activitats que als joves del poble els hi agradaria fer però al no ser associació per "x" motius, els i donarem un cop de mà i les dinamitzarem a través de "Roses'Fest"
  • Activitats dirigides a totes les edats sense inportar la seva procedencia.

Membres de la junta

President: Marc Novalbos
Secretària: Laura Gonzalez
Tresorera: Raquel Soler

Vocals:
Oscar Gonzalez: Esports i Festes
Jon Mallol: Lleure, Comunicació i Joventut
Axel Muller: Cultura i Oci